Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tơ enang được điều chế bằng cách

Câu 191921: Tơ enang được điều chế bằng cách

A. trùng ngưng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng ngưng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu hỏi : 191921
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tơ enang được điều chế bằng cách

  nH2N-(CH2)6-COOH \overset{to,xt}{\rightarrow} (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com