Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc; sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đòi hỏi Việt Nam cần phải

Câu 192270: Từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc; sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đòi hỏi Việt Nam cần phải

A. Định hướng lại thể chế chính trị

B. Dập khuôn theo mô hình cải cách- mở cửa của Trung Quốc

C. Định hướng lại mô hình phát triển kinh tế

D. Đổi mới toàn diện trên các linh vực

Câu hỏi : 192270
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -         Đáp án A: thể chế chính trị của Việt Nam là một Đảng duy nhất cầm quyền, không thể định hướng lại thể chế chính tri đa nguyên đa đảng như cải tổ ở Liên Xô.

  -         Đáp án B. C: mỗi nước có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khác nhau => không thể áp dụng y nguyên mô hình của nước này vào nước khác.

  -         Đáp án D: đổi mới không chỉ tập trung vào chính trị như Liên Xô và cần phải đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa). Tất cả tạo nên sự tổng hòa, hỗ trợ nhau cũng phát triển.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com