Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đối với Việt Nam, sự ra đời của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa là

Câu 192271: Đối với Việt Nam, sự ra đời của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa là

A. Cách mạng nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, ta có thể liên lạc nối liền với phe xã hội chủ nghĩa và thế giới dân chủ

B. Cuộc kháng chiến của ta bước sang giai đoạn mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

 

C. Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa sẽ trực tiếp đưa quân sang giúp ta đánh Pháp

D. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng sang vùng Đông bắc Trung Quốc 

Câu hỏi : 192271
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều này quy định bởi vị trí địa lí của Việt Nam gần với Trun g Quốc. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập và theo con đường xã hội chủ nghĩa sẽ tạo điều kiện thoát khỏi thế bi bao vây, cô lập, Việt Nam cũng có thể liên lạc dễ dàng hơn với phe xã hội chủ nghĩa và thế giới dân chủ.

  Chọn đáp án: A                                

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com