Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thanh sắt nguyên chất và sợi dây thép thường cho vào dung dịch giấm ăn. Thanh sắt và sợi dây thép sẽ bị ăn mòn theo kiểu:

    

Câu 192698: Thanh sắt nguyên chất và sợi dây thép thường cho vào dung dịch giấm ăn. Thanh sắt và sợi dây thép sẽ bị ăn mòn theo kiểu:


    

A. Điện hoá        

B. Đều không bị ăn mòn

C. Thanh sắt bị ăn mòn hóa học, sợi dây thép bị ăn mòn điện hoá      

D. Hoá học

Câu hỏi : 192698
 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thanh sắt bị ăn mòn hóa học, sợi dây thép bị ăn mòn điện hoá

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com