Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

     

Câu 192699: “Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:


     

A. Tác dụng hoá học của môi trường xung quanh.

B. Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.

C. Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

D. Tác động cơ học.

Câu hỏi : 192699
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tác dụng hoá học của môi trường xung quanh

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com