Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO0,15M. Giá trị của V là

Câu 192737: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO0,15M. Giá trị của V là

A. 1,750.

B. 1,670.

C. 2,1875.

D. 2,625.

Câu hỏi : 192737

Phương pháp giải:

Công thức nhanh khi cho oxit tác dụng với axit (không xảy ra phản ứng oxi hóa - khử):


nH+ = 2nO trong oxit

 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,5V + 0,3V = 0,8V (mol)

  nO (oxit) = (38,5 - 27,3)/16 = 0,7 mol

  Mà ta có công thức nhanh: nH+ = 2nO trong oxit

  ⟶ 0,8V = 2.0,7 ⟶ V = 1,75 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com