Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 24,3 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Zn vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và 32,2 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 192771: Cho 24,3 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Zn vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và 32,2 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

A. 35,58%.

B. 26,74%.

C. 53,50%.

D. 80,25%.

Câu hỏi : 192771

Phương pháp giải:

Xét 2 trường hợp:


Trường hợp 1: Mg dư, Cu2+ hết


Trường hợp 2: Mg hết, Zn dư, Cu2+ hết

 • Đáp án : D
  (26) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có mKL tăng = 32,2 - 24,3 = 7,9 gam (*)

  Trường hợp 1: Mg dư, Cu2+ hết

  Mg  +  Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

  0,3 ⟵ 0,3 ⟶                0,3 (mol)

  ⟹ mKL tăng = mCu - mMg pư = 0,3.64 - 0,3.24 = 12 gam ≠ 7,9 gam (*)

  Trường hợp 2: Mg hết, Zn dư, Cu2+ hết

  Gọi nMg = x và nZn pư = y (mol)

  Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

  x         x                         x  (mol)

  Zn + Cu2+ ⟶ Zn2+ + Cu

  y        y                        y    (mol)

  +) nCu2+ = 0,3 mol ⟶ x + y = 0,3 (1)

  +) mtăng = mCu - (mMg + mZn pư) ⟶ 64.(x + y) - (24x + 65y) = 7,9 (2)

  Giải (1) và (2) được x = 0,2; y = 0,1.

  ⟶ mMg (hh) = 0,2.24 = 4,8 gam

  ⟶ mZn (hh) = 24,3 - 4,8 = 19,5 gam

  ⟶ %mZn (hh) = 80,2%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com