Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325 ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe bị oxi bởi ion Cu2+

Câu 192772: Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325 ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe bị oxi bởi ion Cu2+

A. 1,4 gam.

B. 4,2 gam.

C. 2,1 gam.

D. 2,8 gam.

Câu hỏi : 192772

Phương pháp giải:

Nếu chỉ có Zn pư với Cu2+ thì khối lượng kim loại giảm. Nhưng theo đề khối lượng kim loại tăng nên Fe đã tham gia phản ứng.


Đặt nZn = x mol; nFe pư = y mol


Zn + Cu2+ ⟶ Zn2+ + Cu


Fe + Cu2+ ⟶ Fe2+ + Cu


+) Từ số mol Cu2+ ⟶ phương trình (1)


+) mKL tăng = mCu - (mZn + mFe pư) ⟶ phương trình (2)


Từ (1), (2) ⟶ x và y.


Tính mFe bị oxh = 56y.

 • Đáp án : A
  (20) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu chỉ có Zn pư với Cu2+ thì khối lượng kim loại giảm. Nhưng theo đề khối lượng kim loại tăng nên Fe đã tham gia phản ứng.

  Đặt nZn = x mol; nFe pư = y mol

  Zn + Cu2+ ⟶ Zn2+ + Cu

  x        x                       x   (mol)

  Fe + Cu2+ ⟶ Fe2+ + Cu

  y        y                       y   (mol)

  +) nCu2+ = 0,065 mol

  ⟶ x + y = 0,065 (1)

  +) mKL tăng = mCu - (mZn + mFe pư)

  ⟶ 64.(x + y) - (65x + 56y) = 6,96 - 6,8

  ⟶ - x + 8y = 0,16 (2)

  Từ (1), (2) ⟶ x = 0,04; y = 0,025.

  Vậy mFe bị oxh = 56y = 1,4 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com