`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy các oxit: MgO ; FeO ; CrO3  ; Cr2O3. Số oxit lưỡng tính là:

Câu 192807: Cho dãy các oxit: MgO ; FeO ; CrO3  ; Cr2O3. Số oxit lưỡng tính là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu hỏi : 192807
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chỉ có Cr2O3 là oxit lưỡng tính.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com