Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

Câu 192808: Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

A. cấu tạo mạng tinh thể kim loại.            

B. các electron tự do trong tinh thể kim loại.

C. khối lượng riêng của kim loại.      

D. tính chất của kim loại.

Câu hỏi : 192808
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tính chất chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi các e tự do trong tinh thể kim loại

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com