Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Câu 193252:

A. reliable

B. liquid

C. revival

D. final

Câu hỏi : 193252
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. reliable /rɪˈlaɪəbl/

  B. liquid /ˈlɪkwɪd/

  C. revival /rɪˈvaɪvl/

  D. final /ˈfaɪnl/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com