Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

Câu 194161: Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

A. Ca(NO3)2.   

B. NaCl.     

C. Na2CO3.  

D. CaCl2.

Câu hỏi : 194161
  • Đáp án : C
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com