Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

When I turned on my computer, I was shocked (A) to find (B) some junk mail, and (C) I delete (D) it    all.

Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting.

Câu 195504: When I turned on my computer, I was shocked (A) to find (B) some junk mail, and (C) I delete (D) it    all.

A. shocked

B. to find

C. and

D. delete

Câu hỏi : 195504
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “delete” -> “deleted”

  Ta dùng thì quá khứ đơn để diễn tả một hành động xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.

  Câu này diễn tả một loạt các hành động liên tiếp đã xảy ra trong quá khứ.

  Dịch câu: Khi tôi bật máy tính lên, tôi rất sốc khi phát hiện một vài thư rác, và tôi đã xoá hết chúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com