Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cổ quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

Câu 198858: Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cổ quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).

B.  Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kế (1-1973).

C.  Chiến dịch Đường 14- Phước Long (1974 -1975).

D.  Chiến dịch Tây Nguyễn (3-1975).

Câu hỏi : 198858
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 191, 192)

  Cuối năm 1974 – 1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh Đường 14 – Phước Long (từ ngày 12-12-1974 đến ngày 6-1-1975). Sau chiến thắng này, chính quyền Sài Gòn phản ứng mạnh và đưa quân hòng chiếm lại, những đã thất bại. Mĩ chỉ phản ứng yếu ớt, chủ yếu dùng áp lực từ xa. Chiến thắng Phước Long cho thấy khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn, về khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mỹ rất hạn chế.

  ð Trước tình hình so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng. Bộ chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com