Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm a,b biết \( f'(x) = a{e^x} + {b \over {{e^x}}}\)  và \(f\left( 0 \right) = 1,\,\,f\left( {\ln 3} \right) = 7,\,\,f\left( {\ln 2} \right) = 5\).

Câu 205325: Tìm a,b biết \( f'(x) = a{e^x} + {b \over {{e^x}}}\)  và \(f\left( 0 \right) = 1,\,\,f\left( {\ln 3} \right) = 7,\,\,f\left( {\ln 2} \right) = 5\).

A. \(a = 1, b = 2 ,C = 1 \) 

B. \( a= 1, b = 6, C = 6 \) 

C. \(a= 2, b = 1, C = 1  \) 

D. \(a= -1, b = -1, C = -1  \) 

Câu hỏi : 205325
 • Đáp án : B
  (24) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {\left( {a{e^x} + {b \over {{e^x}}}} \right)} dx = \int {a{e^x}dx}  + \int {b{e^{ - x}}} dx = a{e^x} - b{e^{ - x}} + C  \)

  Theo đề bài ta có: 

  \(\left\{ \matrix{f\left( 0 \right) = a - b + C = 1  \cr f\left( {\ln 3} \right) = 3a - {b \over 3} + C = 7  \cr f\left( {\ln 2} \right) = 2a - {b \over 2} + C = 5  \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{a = 1  \cr b = 6  \cr C = 6  \cr} \right.\)

  Vậy \( f(x) = {e^x} + {6 \over {{e^x}}} + 6\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com