Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 205915: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. \( \exists n \in N;\,\,n < 0. \)

B. \(\forall x \in R;\,\,{x^2} - x + 1 > 0.  \)

C. \(  \exists x \in Q;\,\,{x^2} = 2.\)

D. \(\forall x \in Z;\,\,{1 \over x} > 0. \)

Câu hỏi : 205915
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A sai vì: với  \(N = \left\{ {0;1;2;.......} \right\} \Rightarrow \forall n \in N;\,\,n \ge 0.\)

  Đáp án B đúng vì: \({x^2} - x + 1 = {\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} + {3 \over 4} > 0\,\,\forall x \in R.\) 

  Đáp án C sai vì:  \({x^2} = 2 \Rightarrow x =  \pm \sqrt 2  \notin Q.\)

  Đáp án D sai vì: \(\frac{1}{x}\)  xác định khi \(x \neq 0\)  và với \(x < 0\)  thì  \(\frac{1}{x}<0.\) 

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com