Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

Câu 205926:  Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

A. \( M = \left\{ {x \in N/\,2x - 1 = 0} \right\}\)

B. \( M = \left\{ {x \in Q/\,3x + 2 = 0} \right\}\)

C. \(M = \left\{ {x \in R/\,{x^2} - 6x + 9 = 0} \right\} \)

D. \( M = \left\{ {x \in Z/\,\,{x^2} = 0} \right\}\)

Câu hỏi : 205926
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  Đáp án A:  \(2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = {1 \over 2} \notin N \Rightarrow M = \emptyset  \Rightarrow \) A đúng.

  Đáp án B: \( 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - {2 \over 3} \in Q \Rightarrow M = \left\{ {{2 \over 3}} \right\} \ne \emptyset  \Rightarrow  \) B sai.

  Đáp án C:  \( {x^2} - 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 3} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 3 \in R \Rightarrow M = \left\{ 3 \right\} \ne \emptyset  \Rightarrow \) C sai.

  Đáp án D: \( {x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in Z \Rightarrow M = \left\{ 0 \right\} \ne \emptyset  \Rightarrow \)  D sai.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com