Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 2 tập hợp \({C_R}A = \left[ { - 9;8} \right) \) và \({C_R}B = \left( { - \infty ; - 7} \right) \cup \left( {8; + \infty } \right). \) Chọn khẳng định đúng:

Câu 205929: Cho 2 tập hợp \({C_R}A = \left[ { - 9;8} \right) \) và \({C_R}B = \left( { - \infty ; - 7} \right) \cup \left( {8; + \infty } \right). \) Chọn khẳng định đúng:

A. \( A \cap B = \left\{ 8 \right\}\)

B. \( A \cap B = \emptyset \)

C. \(A \cap B = R \)

D. \(A \cap B = \left[ { - 9; - 7} \right) \)

Câu hỏi : 205929
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \({C_R}A = \left[ { - 9;8} \right) \Rightarrow A = R\backslash \left[ { - 9;8} \right) = \left( { - \infty ; - 9} \right) \cup \left[ {8; + \infty } \right). \)

   \( {C_R}B = \left( { - \infty ; - 7} \right) \cup \left( {8; + \infty } \right) \Rightarrow B = R\backslash \left( { - \infty ; - 7} \right) \cup \left( {8; + \infty } \right) = \left[ { - 7;8} \right].\)

   \( \Rightarrow A \cap B = \left\{ 8 \right\}. \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com