Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(I = \int {{{{{\cos }^3}x} \over {1 + \sin x}}dx} \) với \(t = {\mathop{\rm sinx}\nolimits} \). Tính I theo t?

Câu 206800: Tính \(I = \int {{{{{\cos }^3}x} \over {1 + \sin x}}dx} \) với \(t = {\mathop{\rm sinx}\nolimits} \). Tính I theo t?

A. \(I = t - {{{t^2}} \over 2} + C\)

B. \(I = t + {{{t^2}} \over 2} + C\)

C. \(I = {{{t^2}} \over 2} - {{{t^2}} \over 3} + C\)

D. \(I =  - {{{t^2}} \over 2} + {{{t^2}} \over 3} + C\)

Câu hỏi : 206800
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(I = \int {{{{{\cos }^3}x} \over {1 + \sin x}}dx}  = \int {{{{{\cos }^2}x.\cos xdx} \over {1 + \sin x}} = \int {{{\left( {1 - {{\sin }^2}x} \right)\cos xdx} \over {1 + \sin x}}} } \)

  Đặt \(\sin x = t \Rightarrow \cos xdx = dt\)

  \(I = \int {{{\left( {1 - {t^2}} \right)dt} \over {1 + t}} = \int {\left( {1 - t} \right)dt = t - {1 \over 2}{t^2} + C} } \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com