Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(F\left( x \right) = \int {{x \over {1 + \sqrt {1 + x} }}dx} \) và \(F\left( 3 \right) - F\left( 0 \right) = {a \over b}\) là phân số tối giản , \(a>0\). Tổng \(a+b\) bằng ?

Câu 206803: Cho \(F\left( x \right) = \int {{x \over {1 + \sqrt {1 + x} }}dx} \) và \(F\left( 3 \right) - F\left( 0 \right) = {a \over b}\) là phân số tối giản , \(a>0\). Tổng \(a+b\) bằng ?

A. 6

B. 4

C. 8

D. 2

Câu hỏi : 206803
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(F\left( x \right) = \int {{x \over {1 + \sqrt {1 + x} }}dx} \)

  Đặt \(\sqrt {1 + x}  = t \Rightarrow 1 + x = {t^2} \Rightarrow x = {t^2} - 1 \Rightarrow dx = 2tdt\)

  \(\eqalign{ & \Rightarrow F\left( x \right) = \int {{{{t^2} - 1} \over {1 + t}}.2tdt = 2\int {t\left( {t - 1} \right)dt = 2\int {\left( {{t^2} - t} \right)} } } dt = {2 \over 3}{t^3} - {t^2} + C = {2 \over 3}\left( {1 + x} \right)\sqrt {1 + x} - \left( {1 + x} \right) + C \cr & \Rightarrow F\left( 3 \right) - F\left( 0 \right) = {2 \over 3}\left( {1 + 3} \right)\sqrt {1 + 3} - \left( {1 + 3} \right) - {2 \over 3}\left( {1 + 0} \right)\sqrt {1 + 0} + \left( {1 + 0} \right) = {5 \over 3} \cr & \Rightarrow a = 5,b = 3 \Rightarrow a + b = 8 \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com