Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M có số mol của ion H+ và SO42- lần lượt là:

Câu 206892: Trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M có số mol của ion H+ và SO42- lần lượt là:

A. 0,02 và 0,01.

B. 0,04 và 0,02.

C. 0,02 và 0,02.

D. 0,4 và 0,2.

Câu hỏi : 206892

Phương pháp giải:

Viết phương trình phân li. Dựa vào phương trình phân li để tính số mol các ion.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  H2SO4 là axit mạnh, phân li hoàn toàn.

  nH2SO4 = 0,1.0,2 = 0,02 mol

  H2SO4 → 2H+ + SO42-

  0,02 →    0,04 → 0,02 mol

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com