Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 150 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 206999: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 150 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 10,20 gam.

B. 8,56 gam.

C. 3,28 gam.

D. 8,25 gam.

Câu hỏi : 206999

Phương pháp giải:

Xà phòng hóa: RCOOR’ + MOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) RCOOM + R’OH


Viết PTHH, tính toán theo PTHH.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONa + C2H5OH

  Mol                  0,1   →        0,1   →          0,1

  Chất rắn sau phản ứng gồm 0,05 mol NaOH dư và 0,1 mol CH3COONa

  ⟹ m = 0,05.40 + 0,1.82 = 10,2 gam.

  Chú ý:

  NaOH còn dư sau phản ứng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com