Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting:

Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting:

Câu 1: Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A. Preserving 

B. mean

C. reserving

D. for

Câu hỏi : 207669
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mean-> means          

  Kiến thức: chủ ngữ “Preserving natural resources’ là danh từ số ít-> động từ thêm “e/es”.

  Tạm dịch: Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có nghĩa ý nghĩa giữ gìn chúng cho tương lai của chúng ta.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Your brother hardly goes to work by bus, doesn’t he?

A. Your brother

B. goes

C. by

D. doesn’t he

Câu hỏi : 207670
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  doesn’t he-> does he

  Kiến thức: trong câu hỏi đuôi, mệnh đề chính đã có từ phủ định (not, never, hardly, rarely,...) thì mệnh đề phụ để dạng khẳng định.

  Tạm dịch: Anh trai của bạn hầu như không đi làm bằng xe buýt, phải không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Kangaroos, that can be seen everywhere in Australia, have long tails.

A. that

B. be seen

C.  in Australia

D. long tails

Câu hỏi : 207671
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  That-> which

  Kiến thức: “that” chỉ dùng trong MĐQH xác định (không có dấu phẩy).

  Tạm dịch: Những con Kangaroo, loài có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở Úc, có đuôi dài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Linh wishes that she is given a teddy bear at Christmas.

A. wishes

B. is given

C. teddy

D. at Christmas

Câu hỏi : 207672
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Is given-> would be given

  Kiến thức: Câu ước loại 1: S+ wish+ S+would/could+ Vo: ước điều về trong tương lai.

  Tạm dịch: Linh ước cô ấy sẽ được tặng 1 con gấu bông vào dịp lễ Giáng sinh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: She asked me what did I think  of the performance the previous day.

A. asked

B. what did I think

C. of

D. the previous day

Câu hỏi : 207673
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  what did I think-> what I thought

  Kiến thức: : câu tường thuật với từ để hỏi: ... +wh/h question+ S+V(lùi 1 thì)

  Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi những gì tôi nghĩ về buổi biểu diễn ngày hôm trước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com