Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the sentence which is closest  in meaning to the given one.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the sentence which is closest  in meaning to the given one.

Câu 1: I’m not a millionaire ,so I can’t buy you a plane.

A. If I am a millionaire ,I will buy you a plane.

B. If I were  a millionaire ,I would buy you a plane.

C. If I buy a plane,I will become a millionaire.

D. If you were a millionaire ,I would buy you a plane.

Câu hỏi : 207675
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: Câu ước loại 2: S+ wish+ S+ V2: ước điều không xảy ra ở hiện tại.

  Tạm dịch: Nếu tôi là một triệu phú, tôi sẽ mua cho bạn một chiếc máy bay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I usually walked to school when I was in primary school.

A. I used to walk to school when I was in primary school.

B. I did not usually use to walk to school when I was in primary school.

C. I got used to walking to school when I was in primary school.

D. I was usually to walking to school when I was in primary school.

Câu hỏi : 207676
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: used to+ V: diễn tả một thói quen trong quá khứ, nhưng không còn ở hiện tại

  Tạm dịch: Tôi đã từng đi bộ đến trường khi tôi ở trường tiểu học.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com