Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose A, B, C or D to show the best way of making a sentence from the workd and phrases given. 

Choose A, B, C or D to show the best way of making a sentence from the workd and phrases given. 

Câu 1: brother/ two/ London/ ago/ I/ your/ meet/ in/ weeks.

A. I met your brother in London two weeks before.

B. I’ve  met your brother in London two weeks ago.

C. I met your brother in London two ago weeks.

D. I met your brother in London two weeks ago.

Câu hỏi : 207678
Phương pháp giải:

Kiến thức: thì quá khứ đơn

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: S+ Ved/V2

  Để diễn tả hành động xảy ra ở 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

  Tạm dịch: Tôi đã gặp anh trai bạn ở Luân Đôn 2 tuần trước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Mother’s Day / celebrate/ second/ Sunday/ May.

A. Mother’s Day celebrated on the second Sunday in May.

B. Mother’s Day was celebrated on the second Sunday in May.

C. Mother’s Day is celebrated on the second Sunday in May.

D. Mother’s Day celebrates on the second Sunday in May.

Câu hỏi : 207679
Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày lễ diễn ra hàng năm là 1 sự thật => hiện tại đơn

  Tạm dịch: Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com