Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the passage below and decide which option A, B, C or D best fits each space

        Not so long (31) _________, in many countries, children went to school wearing a school uniform. Boys wore a white shirt and a tie, a dark jacket, gray pants and black shoes. Girls (32) _________ to wear a white blouse and a dark, knee-length (33) _________.  Today, in many countries, students have a very different kind of uniform. They wear tennis shoes, jeans and a T-shirt.In a hot day students might even come to class in a pair of shorts. Teachers in the past could never have allowed these students into their class. Then, the men teachers used to wear a suit and tie, and most (34) _________ teachers wore a dress or skirt. But when you look inside a classroom today, it is sometimes (35)___________ to tell who are the teachers and who are the students!

Read the passage below and decide which option A, B, C or D best fits each space

        Not so long (31) _________, in many countries, children went to school wearing a school uniform. Boys wore a white shirt and a tie, a dark jacket, gray pants and black shoes. Girls (32) _________ to wear a white blouse and a dark, knee-length (33) _________.  Today, in many countries, students have a very different kind of uniform. They wear tennis shoes, jeans and a T-shirt.In a hot day students might even come to class in a pair of shorts. Teachers in the past could never have allowed these students into their class. Then, the men teachers used to wear a suit and tie, and most (34) _________ teachers wore a dress or skirt. But when you look inside a classroom today, it is sometimes (35)___________ to tell who are the teachers and who are the students!

Câu 1: (31)

A. before

B. time

C. ago

D. after

Câu hỏi : 207681
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: a short time ago = not so long ago: không lâu trước đây

  Tạm dịch: Not so long (31) _________, in many countries, children went to school wearing a school uniform. Cách đây không lâu, ở nhiều nước, trẻ em đi học và mặc đồng phục.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: (32)

A. shirt

B. ought

C. used

D. had

Câu hỏi : 207682
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: used to+ V: diễn tả một thói quen trong quá khứ, nhưng không còn ở hiện tại

  Tạm dịch: Girls (32) _________ to wear a white blouse. Các cô gái thường mặc áo choàng trắng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: (33)

A. skirt

B. shirt

C. pant

D. dress

Câu hỏi : 207683
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: knee-length skirt: váy dài quá gối

  Tạm dịch: a dark, knee-length (33) _________.  váy dài màu đen, quá đầu gối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: (34)

A. woman

B. men

C. girl

D. women

Câu hỏi : 207684
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: women teachers: những giáo viên nữ

  Tạm dịch: hen, the men teachers used to wear a suit and tie, and most (34) _________ teachers wore a dress or skirt. Sau đó, các giáo viên nam mặc quần áo và cà vạt, hầu hết giáo viên nữ mặc váy liền thân hoặc chân váy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: (35)

A. easy

B. difficult

C. possible

D. uneasy

Câu hỏi : 207685
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: it is+adj+ to V: như thế nào để làm gì

  Tạm dịch: it is sometimes (35)_______ _ to tell who are the teachers and who are the students! đôi khi rất khó để nói ai là giáo viên và ai là sinh viên!

  Dịch bài đọc:

  Cách đây không lâu, ở nhiều nước, trẻ em đi học và mặc đồng phục. Học sinh nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt, áo khoác đen, quần xám và đôi giày đen. Các cô gái thường mặc áo choàng trắng và váy dài màu đen, quá đầu gối. Ngày nay, ở nhiều nước, sinh viên có một bộ đồng phục rất khác nhau. Họ đi giày thể thao, mặc quần jean và áo thun. Vào một ngày nóng, học sinh thậm chí có thể đến lớp trong một cặp quần short. Giáo viên trong quá khứ sẽ không bao giờ cho phép các sinh viên này vào lớp học của họ. Sau đó, các giáo viên nam mặc quần áo và cà vạt, hầu hết giáo viên nữ mặc váy liền thân hoặc chân váy. Nhưng khi bạn nhìn vào lớp học ngày hôm nay, đôi khi rất khó để nói ai là giáo viên và ai là sinh viên!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com