Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Television is the most popular form of entertainment in the American household. People of all ages use this medium to entertain themselves for an average of four hours a day. Thus, television has had a tremendous influence on its viewers, especially children. Scientists now say that children can be adversely affected by contantly watching television. This is due to the fact that they participate less in physical activities, spend less time reading and studying, and see a world of violence that can affect their own feelings of security.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Television is the most popular form of entertainment in the American household. People of all ages use this medium to entertain themselves for an average of four hours a day. Thus, television has had a tremendous influence on its viewers, especially children. Scientists now say that children can be adversely affected by contantly watching television. This is due to the fact that they participate less in physical activities, spend less time reading and studying, and see a world of violence that can affect their own feelings of security.

Câu 1: How many hours a day do they spend watching television?

A. Over 4 (hours).

B. Less 4 (hours).

C. Under 4 (hours).

D. 4 (hours).

Câu hỏi : 207687
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỗi ngày họ dành bao nhiêu giờ xem truyền hình?

  A. Trên 4 (giờ). B. Ít 4 (giờ). C. dưới 4 (giờ). D. 4 (giờ).

  Dẫn chứng:

  People of all ages use this medium to entertain themselves for an average of four hours a day.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: What does the word “viewers” mean? - Viewers are persons...

A. Both B and D.

B. who work at a TV station.

C. who watch TV.

D. who sell TV sets.

Câu hỏi : 207688
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "người xem" nghĩa là gì? - Người xem là những người ...

  A. Cả B và D.          B. những người làm việc tại một đài truyền hình.

  C. Người xem TV.  D. người bán tivi.

  Dẫn chứng: Thus, television has had a tremendous influence on its viewers, especially children.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Has television had a tremendous influence on its viewers, especially children?

A. Yes, it has had.

B. Yes, it have.

C. Yes, it had.

D. Yes, it has.

Câu hỏi : 207689
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Truyền hình có ảnh hưởng to lớn đến người xem, đặc biệt là trẻ em?

  ->  Nó có.

  Dẫn chứng: Thus, television has had a tremendous influence on its viewers, especially children.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Who can be adversely affected by constantly watching television?

A. Children.

B. The viewers.

C. The young.

D. The old.

Câu hỏi : 207690
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ai có thể bị ảnh hưởng bởi việc liên tục xem truyền hình?

  A. trẻ em. B. Người xem. C. Thanh niên. D. người già

  Dẫn chứng: Thus, television has had a tremendous influence on its viewers, especially children.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Isn’t television the most popular form of entertainment in the American household?

A. Yes, it was.

B. No, it wasn’t.

C. Yes, it isn't.

D. Yes, it is.

Câu hỏi : 207691
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không phải truyền hình là hình thức giải trí phổ biến nhất trong gia đình Mỹ?

  ->  Nó có.

  Dẫn chứng: Television is the most popular form of entertainment in the American household.

  Dịch bài đọc:

  Tivi là hình thức giải trí phổ biến nhất ở các hộ gia đình Mỹ. Mọi người mọi độ tuổi sử dụng phương tiện truyền thông này trung bình 4 giờ mỗi ngày. Vì vậy, tivi có ảnh hưởng rất lớn đến người xem, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các nhà khoa học ngày nay nói rằng trẻ con có thể bị ảnh hưởng khác nhau bởi việc xem tivi liên tục. Việc này là do chúng tham gia ít hơn vào các hoạt động thể chất, dành ít thời gian hơn cho việc đọc và học, và nhìn thấy một thế giới bạo lực cái mà có thể ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của chính bản thân chúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com