Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản là

Câu 208267: Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản là

A. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật    

B. Chi phí cho quốc phòng thấp

C. Coi trọng yếu tố con người

D. Giàu về tài nguyên thiên nhiên

Câu hỏi : 208267

Phương pháp giải:

so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. Mỗi quốc gia, khu vực có những nguyên nhân phát triển khác nhau, tuy nhiên nguyên nhân chung nhất là áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com