Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen trong công nghiệp là:

                                

Câu 208546: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen trong công nghiệp là:


                                

A. CaC2  

B.  C2H4    

C. CH4                                                                

D. C2H6

Câu hỏi : 208546
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2CH4  → C2H2 + 3H2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com