Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Phát biểu nào bên dưới là đúng:

 

 

Câu 208547: Phát biểu nào bên dưới là đúng:


 


 

A. Axetilen được dùng làm nguyên liệu trong đèn xì oxi- axetilen để hàn cắt kim loại

B. Axetilen là nguyên liệu để sản xuất poli(vinyl clorua)(dùng để sản xuất nhựa PVC), cao su, axit axetic và nhiều chất khác

C. Axetilen là nguyên liệu quan trong điều chế tên lửa

D. Cả A và B

Câu hỏi : 208547
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com