Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình : \({z^3} - \left( {2i - 1} \right){z^2} + (3 - 2i)z + 3 = 0\)

Trong số các nhận xét:

1. Phương trình chỉ có 1 nghiệm thuộc tập hợp số thực

2. Phương trình chỉ có 2 nghiệm thuộc tập hợp số phức

3. Phương trình có 2 nghiệm có phần thực bằng 0

4. Phương trình có 2 nghiệm là số thuần ảo

5. Phương trình có 3 nghiệm, trong đó 2 nghiệm là số phức liên hợp

Số nhận xét sai là:

Câu 210111: Cho phương trình : \({z^3} - \left( {2i - 1} \right){z^2} + (3 - 2i)z + 3 = 0\)


Trong số các nhận xét:


1. Phương trình chỉ có 1 nghiệm thuộc tập hợp số thực


2. Phương trình chỉ có 2 nghiệm thuộc tập hợp số phức


3. Phương trình có 2 nghiệm có phần thực bằng 0


4. Phương trình có 2 nghiệm là số thuần ảo


5. Phương trình có 3 nghiệm, trong đó 2 nghiệm là số phức liên hợp


Số nhận xét sai là:

A. \(1\)

B. \(2\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 210111
 • Đáp án : B
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{z^3} - \left( {2i - 1} \right){z^2} + (3 - 2i)z + 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {z + 1} \right)\left( {{z^2} - 2iz + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = - 1\\{z^2} - 2iz + 3 = 0\end{array} \right.\end{array}\)

  +) Phương trình: \({z^2}-2iz + 3 = 0\) có \(\Delta ' = {i^2} - 3 =  - 4 = 4{i^2} \Rightarrow z = 3i;z =  - i\)

  Do đó các nhận xét 1; 3; 4 là đúng.

  Nhận xét 2 sai vì cả 3 nghiệm đều thuộc tập số phức.

  Nhận xét 5 sai vì \(3i\) và \( - i\) không phải là hai số phức liên hợp.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com