`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô và một xe máy ở hai địa điểm cách nhau 180 km, khởi hành cùng lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10 km/h. Vận tốc của máy và ô tô lần lượt là:

Câu 210135: Một ô tô và một xe máy ở hai địa điểm cách nhau 180 km, khởi hành cùng lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10 km/h. Vận tốc của máy và ô tô lần lượt là:

A. 30 km/h và 40 km/h

B. 40 km/h và 30 km/h

C. 50 km/h và 40 km/h

D. 40 km/h và 50 km/h

Câu hỏi : 210135
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi vận tốc của xe ô tô là \(x \) (km/h) \((x > 10)\)

  Vận tốc của xe máy là  \(x – 10\) (km/h)

  Quãng đường ô tô đi được đến khi gặp xe máy là: \(2.x\) (km)

  Quãng đường xe máy đi được đến khi gặp ô tô là: \(2.(x – 10)\) (km)

  Vì đến khi ô tô và xe máy gặp nhau thì tổng quãng đường ô tô và xe máy đi được là 180 km nên ta có phương trình:

  Theo bài ra, ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l}2x + 2\left( {x--10} \right) = 180\\ \Leftrightarrow 4x = 200 \Leftrightarrow x = 50\end{array}\)

  Vậy vận tốc của xe ô tô là \(50\) km/h, vận tốc của xe máy là \(40\) km/h.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com