Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố?

Câu 210212: Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố?

A. Sự tương tác của NaCl và AgNO3 trong dung dịch

B. Sự tương tác của sắt với Clo

C. Sự hòa tan kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng

D. Sự nhiệt phân kali pemanganat.

Câu hỏi : 210212
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình hóa học 

  \(\eqalign{ & \mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} + \mathop {Ag}\limits^{ + 1} \mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3} \to \mathop {Ag}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} + \mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3} \cr & \mathop {Fe}\limits^0 + {\mathop {Cl}\limits^0 _2} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \cr & \mathop {Zn}\limits^0 + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _4} \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} \mathop S\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _4} + {\mathop H\limits^0 _2} \cr & \mathop K\limits^{ + 1} \mathop {Mn}\limits^{ + 7} {\mathop O\limits^{ - 2} _4}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow {\mathop K\limits^{ + 1} _2}\mathop {Mn}\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _4} + \mathop {Mn}\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2} + {\mathop O\limits^0 _2} \cr} \)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com