Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 211038: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó trùng nhau.

Câu hỏi : 211038

Phương pháp giải:

Sử dụng các kiến thức về đường thẳng song song với đường thẳng và đường thẳng song song với mặt phẳng.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau hoặc trùng nhau.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com