Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các mệnh đề sau:

a. Nếu a // (P) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong (P).

b. Nếu a // (P) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P).

c. Nếu a // (P) thì có vô số đường thẳng nằm trong (P) và song song với a.

d. Nếu a // (P) thì có một đường thẳng d nào đó nằm trong (P) sao cho a và d đồng phẳng.

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là:

Câu 211039: Cho các mệnh đề sau:


a. Nếu a // (P) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong (P).


b. Nếu a // (P) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P).


c. Nếu a // (P) thì có vô số đường thẳng nằm trong (P) và song song với a.


d. Nếu a // (P) thì có một đường thẳng d nào đó nằm trong (P) sao cho a và d đồng phẳng.


Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 211039

Phương pháp giải:

Vận dụng các kiến thức về đường thẳng song song với mặt phẳng.

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các mệnh đề b, c, d đúng.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com