Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) đồng thời song song với AC và SB lần lượt cắt các đoạn thẳng SA, AB, BC, SC, SD và BD tại M, N, E, F, I, J. Xét các khẳng định sau:

(1) MN // (SCD)                                  (2) EF // (SAD)

(3) NE // (SAC)                                   (3) IJ // (SAB)

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

Câu 211046: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) đồng thời song song với AC và SB lần lượt cắt các đoạn thẳng SA, AB, BC, SC, SD và BD tại M, N, E, F, I, J. Xét các khẳng định sau:


(1) MN // (SCD)                                  (2) EF // (SAD)


(3) NE // (SAC)                                   (3) IJ // (SAB)


Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 211046

Phương pháp giải:

Đưa về cùng mặt phẳng


- Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng a // b a // (P).

 • Đáp án : B
  (19) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước hết ta lấy điểm \(M \in \left( P \right)\) sao cho \(M \in SA\).

  Trong mp(SAB) kẻ MN // SA \(\left( {N \in AB} \right)\), trong mp(ABCD) kẻ NE // AC \(\left( {E \in BC} \right)\).

  \(NE \cap BD = \left\{ J \right\}\) 

  Trong mp(SBC) kẻ EF // SB \(\left( {F \in SC} \right)\), trong mp(SBD) kẻ JI // SD \(\left( {I \in SD} \right)\).

  Giả sử MN // (SCD)

  Lại có: MN // SB \( \Rightarrow SB \subset \left( {SCD} \right)\)(vô lý) nên (1) sai.

  Tương tự ta chứng minh được (2) sai.

  NE // AC \( \subset \left( {SAC} \right) \Rightarrow \)NE // (SAC). Do đó (3) đúng.

  IJ // SB \( \subset \left( {SAB} \right) \Rightarrow \)IJ // (SAB). Do đó (4) đúng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com