Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dd A có khối lượng riêng bằng 1,12g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH- bằng 2.10-3 mol

Câu 211530: Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dd A có khối lượng riêng bằng 1,12g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH- bằng 2.10-3 mol

A. 0,2 ml.

B. 0,4 ml.

C. 0,6 ml.

D. 0,8 ml.

Câu hỏi : 211530
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({m_{{\rm{dd}}}} = {m_{NaOH}} + {m_{{H_2}O}} = 6 + 44 = 50(g)\)

  \(\to {V_{dd}} = m:d = 50:1,12 = \dfrac{{625}}{{14}}ml\)

  \({n_{NaOH}} = \dfrac{6}{{40}} = 0,15(mol)\)

  \(\to {C_{MNaOH}} = n:{V_{dd}} = \dfrac{{0,15}}{{\dfrac{{625}}{{14}}{{.10}^{ - 3}}}} = 3,36(M)\)

  NaOH → Na+ + OH-

  ⟹ nNaOH  = nOH- = 2.10-3 (mol)

  ⟹ Thể tích dd A cần lấy là: V = n : C= 2.10-3 : 3,36 = 6.10-4 (l) = 0,6 (ml).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com