Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH- bằng số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?

Câu 211531: Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH- bằng số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?

A. 0,2 lít.

B. 0,1 lít.

C. 0,4 lít.

D. 0,8 lít.

Câu hỏi : 211531
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2SO4 = 0,2 (mol)

  H2SO→ 2H++ SO42-

  \({n_{O{H^ - }}} = {n_{{H^ + }}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 2.0,2 = 0,4(mol)\)

  Ba(OH)→ Ba2+ + 2OH

   \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {1 \over 2}{n_{O{H^ - }}} = {1 \over 2}.0,4 = 0,2(mol)\)

   \(\to {V_{Ba{{(OH)}_2}}} = n:{C_M} = 0,2:0,5 = 0,4(l)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com