Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dich chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol NO3-. Mối quan hệ giữa a,b, c, d là

Câu 211532: Một dung dich chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol NO3-. Mối quan hệ giữa a,b, c, d là

A. a + d = b + c.

B. a + 2b = c + d.

C. 23a + 24b = 96c + 62d.

D. a + 2b = 2c + d.

Câu hỏi : 211532
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn điện tích: \(\sum {{\rm{ }}\mathop n\nolimits_{{\rm{ dvdt (+)}}} }  = \sum {\mathop n\nolimits_{{\rm{ dvdt(-)}}} }\)

  ⟹ a + 2b = 2c + d

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com