`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho ba điểm \(A\left( {1,0,0} \right),B\left( {0,1,0} \right)\) và \(C\left( {0,0,1} \right)\) . Phương trình mặt phẳng \(\left( P \right)\)  đi qua ba điểm \(A,B,C\) là:

Câu 211887: Trong không gian \(Oxyz\), cho ba điểm \(A\left( {1,0,0} \right),B\left( {0,1,0} \right)\) và \(C\left( {0,0,1} \right)\) . Phương trình mặt phẳng \(\left( P \right)\)  đi qua ba điểm \(A,B,C\) là:

A. \(x + y + 2z - 2 = 0\)

B. \(2x + y + z - 2 = 0\) 

C. \(x + 2y + z - 2 = 0\) 

D. \(x + y + z - 1 = 0\)

Câu hỏi : 211887
 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta sử dụng phương trình đoạn chắn

  \(\dfrac{x}{1} + \dfrac{y}{1} + \dfrac{z}{1} = 1 \Leftrightarrow x + y + z - 1 = 0\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com