Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=(1-\sqrt{m-1}){{x}^{2}}\). Hàm số đồng biến khi \(x<0\) nếu:

Câu 213643: Cho hàm số \(y=(1-\sqrt{m-1}){{x}^{2}}\). Hàm số đồng biến khi \(x<0\) nếu:

A.  \(m<0\)              

B. \(m>1\)                  

C. \(m>2\)                 

D. Cả A và C đều đúng

Câu hỏi : 213643

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Dựa vào tính chất của đồ thị hàm số bậc \(2:y=a{{x}^{2}}\left( a\ne 0 \right)\):


Khi \(a>0\) thì bề lõm quay lên trên (tức là hàm số đồng biến khi \(x>0\) và nghịch biến khi \(x<0\)).


Khi \(a<0\) thì bề lõm quay xuống dưới (tức là hàm số đồng biến khi \(x<0\) và nghịch biến khi \(x>0\))

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải:

  Hàm số đồng biến khi \(x<0\) thì \(1-\sqrt{m-1}<0\Rightarrow m>2\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com