Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

CuFe{S_2}\, + \,HN{O_3}\overset{t^{o}C}{\rightarrow}Cu{(N{O_3})_2}\, + \,Fe{(N{O_3})_3}\, + \,{H_2}S{O_4}\, + N{O_2}\, + \,{H_2}O

Tổng hệ số của các chất ( là những số nguyên, tối giản ) bên sản phẩm tạo thành  là:

Câu 214862: CuFe{S_2}\, + \,HN{O_3}\overset{t^{o}C}{\rightarrow}Cu{(N{O_3})_2}\, + \,Fe{(N{O_3})_3}\, + \,{H_2}S{O_4}\, + N{O_2}\, + \,{H_2}O


Tổng hệ số của các chất ( là những số nguyên, tối giản ) bên sản phẩm tạo thành  là:

A. 23

B. 53

C. 32

D. 30

Câu hỏi : 214862

Phương pháp giải:

Phương pháp : thăng bằng e

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Lời giải

   \left\{ \begin{array}{l} CuFeS \to C{u^{ + 2}} + F{e^{ + 3}} + 2{S^{ + 6}} + 17e\\ {N^{ + 5}} + 1e \to {N^{ + 4}} \end{array} \right.

  CuFe{S_2}\, + 22\,HN{O_3}\overset{t^{o}C}{\rightarrow}Cu{(N{O_3})_2}\, + \,Fe{(N{O_3})_3}\, + \,2{H_2}S{O_4}\, + 17N{O_2}\, + 9\,{H_2}O

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com