Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho dãy ghế đầu có 3 người và dãy ghế sau có 4 người?

Câu 215111: Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho dãy ghế đầu có 3 người và dãy ghế sau có 4 người?

A. 5040

B. 1225

C. 840

D. 144

Câu hỏi : 215111

Phương pháp giải:

Bước 1: Chọn 3 người tử 7 người xếp vào ghế trước.


Bước 2: Xếp 4 người còn lại vào ghế sau.


Áp dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : A
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước 1: Chọn 3 người tử 7 người xếp vào ghế trước.

  Số cách chọn 3 người trong 7 người là \(C_7^3 = 35\) cách. Xếp 3 người này vào ghế trước lại có 3! = 6 cách.

  Bước 2: Xếp 4 người còn lại vào ghế sau có 4! = 24 cách.

  Áp dụng quy tắc nhân ta có 35.6.24 = 5040 cách.

  Chọn A.

  Chú ý:

  Nhiều em học sinh sau khi chọn được 3 người để xếp vào ghế trước tuy nhiên lại không hoán đổi vị trí của 3 người đó cho nhau. Và sau khi chọn được tất cả thì lại áp dụng nhầm quy tắc cộng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com