Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu 215863: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước có vô số đường thẳng đi qua và song song với mặt phẳng đó.

B.  Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Cho hai mặt phẳng song song, nếu có một đường thẳng cắt mặt phẳng này thì cắt mặt phẳng kia.

D.  Bốn điểm không đồng phẳng xác định một tứ diện.

Câu hỏi : 215863

Phương pháp giải:

Suy ra tính đúng sai trực tiếp của từng đáp án.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng, và tập hợp tất cả các đường thẳng đó tạo thành mặt phẳng qua điểm cho trước và song song với mặt phẳng đã cho.

  Dễ thấy C và D đúng.

   

  Hình trên ta có a và b cùng song song với mặt phẳng (P) tuy nhiên a và b cắt nhau. Đáp án B sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com