Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu tam giác ABC có \({a^2} < {b^2} + {c^2}\) thì:

Câu 217964: Nếu tam giác ABC có \({a^2} < {b^2} + {c^2}\) thì:

A. góc A nhọn

B. góc A tù

C. góc A vuông

D. góc A là góc nhỏ nhất

Câu hỏi : 217964
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức định lí cosin \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} \over {2bc}}\).

  Theo giả thiết \({a^2} < {b^2} + {c^2} \Rightarrow \cos A > 0\).

  Vậy góc A nhọn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com