Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\left( {3{x^2} - 1} \right)\left( {x - 4} \right)\) biết \(\frac{1}{2}x + 15 = 17\)

Câu 219414: Tính \(\left( {3{x^2} - 1} \right)\left( {x - 4} \right)\) biết \(\frac{1}{2}x + 15 = 17\)

A. \(0\)

B. \(10\)

C. \(47\)

D. \( - 3\)

Câu hỏi : 219414
Phương pháp giải:

Giải phương trình bậc nhất một ẩn để tìm ra \(x\), rồi thay \(x\) vừa tìm được vào biểu thức cần tính giá trị.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\frac{1}{2}x + 15 = 17\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}x = 17 - 15\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}x = 2\\ \Leftrightarrow x = 2:\frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow x = 4\end{array}\)

  Thay \(x = 4\) vào \(\left( {3{x^2} - 1} \right)\left( {x - 4} \right)\) ta được:\(\left( {{{3.4}^2} - 1} \right)\left( {4 - 4} \right) = \left( {{{3.4}^2} - 1} \right)0 = 0\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com