Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải các phương trình sau:

\({\rm{a)}}\left| {3x + 6} \right| - 3 = 3\)

                                          \({\rm{b)}}2\left( {x - 3} \right) + 5x\left( {x - 1} \right) = 5{x^2}\)                             

Câu 219418: Giải các phương trình sau:


\({\rm{a)}}\left| {3x + 6} \right| - 3 = 3\)


                                          \({\rm{b)}}2\left( {x - 3} \right) + 5x\left( {x - 1} \right) = 5{x^2}\)                             

A. a) \(S = \left\{ { - 4;0} \right\}\).

b) \(S = \left\{ { - 2} \right\}\).

B. a) \(S = \left\{ { 4;0} \right\}\).

b) \(S = \left\{ { 2} \right\}\).

C. a) \(S = \left\{ { - 4;1} \right\}\).

b) \(S = \left\{ { -2.5} \right\}\).

D. a) \(S = \left\{ { - 4.5;0} \right\}\).

b) \(S = \left\{ { - 3} \right\}\).

Câu hỏi : 219418

Phương pháp giải:

Chuyển hạng tử chứa ẩn sang vế trái, hạng tử tự do về vế phải, thu gọn rồi chia hai vế cho hệ số của ẩn ta tìm được nghiệm (chú ý khi chuyển vế hạng tử phải đổi dấu hạng tử đó).

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\rm{a)}}\left| {3x + 6} \right| - 3 = 3\\ \Leftrightarrow \left| {3x + 6} \right| = 6 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x + 6 = 6\\3x + 6 =  - 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x = 0\\3x =  - 12\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 4\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ { - 4;0} \right\}\).

  \(\begin{array}{l}{\rm{b)}}2\left( {x - 3} \right) + 5x\left( {x - 1} \right) = 5{x^2}\\\Leftrightarrow 2x - 6 + 5{x^2} - 5x = 5{x^2}\\ \Leftrightarrow 5{x^2} - 5{x^2} + 2x - 5x = 6\\\Leftrightarrow  - 3x = 6\\ \Leftrightarrow x =  - 2\end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ { - 2} \right\}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com