Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Isoamyl axetat có công thức cấu tạo là

Câu 219939: Isoamyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2.               

B.  CH3COOCH(CH3)-CH(CH3)2.

C. CH3COOCH2-C(CH3)2-CH3.  

D.  CH3COOC(CH3)2-CH2-CH3.

Câu hỏi : 219939
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Isoamyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com