Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X

Câu 219940: Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X

A. metyl benzoat.           

B. phenyl axetat.             

C. benzyl axetat

D. phenyl axetic.

Câu hỏi : 219940
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tên gọi của X benzyl axetat

  Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com