Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ:

 

Khi cho nước vào bình tam giác chứa rắn X thì thấy có khí Y tạo thành đồng thời màu của dung dịch Br2 nhạt dần rồi mất hẳn. Chất rắn X trong thí nghiệm là 

Câu 219941: Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ:


 


Khi cho nước vào bình tam giác chứa rắn X thì thấy có khí Y tạo thành đồng thời màu của dung dịch Br2 nhạt dần rồi mất hẳn. Chất rắn X trong thí nghiệm là 

A. CaC2

B. CH3COONa.

C. CaO

D.  Al4C3

Câu hỏi : 219941
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X khi tác dụng với nước tạo ra chất khí làm nhạt màu dung dịch Br2

  A đúng vì khí tạo ra C2H2 làm nhạt màu dung dịch Br2

  B sai do không tạo khí

  C sai do không tạo khí

  D tạo khí CH4 không làm nhạt màu dung dịch Br2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com